Kontaktné údaje

Riadiaci výbor

Predseda združenia - Mgr. Ladislav Eperješi (ladislav.eperjesi67@gmail.com, 0915 899 490)
Podpredseda združenia - Ing. Lihan Slavomír (slavomir.lihan@gmail.com, 0901 707 421)
Pokladník - Vojvodová Viera (vojvodova@lavo.sk, 0907 094 772)

Členovia

Ružena Bernátová (bernatova.ruzena@gmail.com)
Jozef Hegeduš (jozef.hegedus@moris.sk)
Ing. Adrián Kmec (adrian.kmec@gmail.com)
Ing. Filip Márton (marton.filip.m@gmail.com)

Dozorná rada

Predseda dozornej rady - Ing. Ladislav Héžel (ladislavhezel@gmail.com, 0904 666 397)
Ing. Imrich Kántor (imrich.kantor@gmail.com)
Ing. Ján Magur (jan.magur@gmail.com, 0911 603 142)
Ing. Róbert Nagy-Salóci (nagysaloci.r@gmail.com)
Mgr. Timea Rendeš (tipkatakacova@yahoo.com)
Tomáš Varša (tomas.varsa@gmail.com)
Ing. Jaroslav Vojtek (jarusvojtek@gmail.com)