Dôležité informácie:


logo facebook

Stránka IBV Záhumnie Krásna na Facebook-u

Ponukový list zabezpečenia inžinierských služieb - Ing. Koporová

Podklady pre architektov RD sa nachádzajú v príspevkoch z 31.8.2016 a 15.1.2015.


Novinky na stránkach:

16.02.2020 - Aktuálne informácie

11.12.2019 - zápisnica z členskej schôdze z 30.9.2019

15.10.2019 - Oznam o zasadnutí miestneho zastupiteľstva

08.10.2019 - Trvalý pobyt v lokalite IBV