Register objednávok, zmlúv, faktúr a platieb

V tejto sekcii nájdete zoznam všetkých objednávok, zmlúv, faktúr a platieb realizovaných z finančných prostriedkov združenia. Veríme, že Vám všetky tieto informácie pomôžu pri vlastnej kontrole finančného hospodárenia združenia IBV Záhumnie Krásna.

Register objednávok a zmlúv:

20180202 - Dodatok č.6 k zmluve o dielo
20180202 - Dodatok č.5 k zmluve o dielo
20180202 - Dodatok č.4 k zmluve o dielo
20170619 - ENVIRONCENTRUM - dodatok k zmluve - 3.časť.pdf

20161021 - Zmluva o dielo - ENVIRONCENTRUM_1.časť.pdf
20161021 - Zmluva o dielo - ENVIRONCENTRUM_2.časť.pdf
20161021 - Dodatok č.1 k Zmluve_o_dielo - ENVIRONCENTRUM
20170219 - Dodatok č.2 k Zmluve_o_dielo - ENVIRONCENTRUM

20161021 - Zmluva o dielo - OBERLE

20161021 Mandátna zmluva - STAVOMAT.pdfPROJEX (Michal Legdan) - zmeny a doplnky územného plánu zóny (3 000 EUR)
Kočišová Jarmila - EIA (1 100 EUR)
Zmluva Viktor Farkaš - postrek poľných ciest (80 EUR)
Objednávka Proaqua - posúdenie tlakovej kanalizácie (neuvedené)
Príkazná zmluva - Projektová a inžinierska činnosť, Ing. Bandler (23800 EUR)

Register faktúr:

20170619 - Faktúra SK-Geo, s.r.o.
20170619 - Faktúra Stavomat, s.r.o., 05/2017
20170619 - Faktúra Stavomat, s.r.o., 04/2017

20170512 - Preddavková faktúra Oberle
20170512 - Faktúra Environcentrum
20170219 - Súhrn faktúr 10/2016 až 12/2016 - časť 1
20170219 - Súhrn faktúr 10/2016 až 12/2016 - časť 2

Súhrn faktúr do 10/2016 - časť 1
Súhrn faktúr do 10/2016 - časť 2
Súhrn faktúr do 10/2016 - časť 3


Ing. Koporová (11/2015) (970.00 EUR)
Obestav, s.r.o (10/2015) (49 665.97 EUR)
Ing. Koporová (10/2015) (1 150.00 EUR)
Environcentrum, s.r.o (10/2015) (628.73 EUR)
Ing. Koporová (09/2015) (950.00 EUR)
Pevluma, s.r.o (08/2015) (2 800.00 EUR)
Obestav, s.r.o (08/2015) (13 535.70 EUR)
Ing. Koporová (08/2015) (1 634.00 EUR)
Obestav, s.r.o (07/2015) (14 963.22 EUR)
Ing. Koporová (07/2015) (1 032.40 EUR)
Obestav, s.r.o (06/2015) (19 386.99 EUR)
Odòatie PP (05/2015) (438.20 EUR)
Environcentrum, s.r.o (05/2015) (546.56 EUR)
Environcentrum, s.r.o (05/2015) (80.74 EUR)
Environcentrum, s.r.o (05/2015) (573.38 EUR)
Environcentrum, s.r.o (05/2015) (937.33 EUR)
Ing. Koporová (04/2015) (600.00 EUR)


Vyúčt. príkaznej zmluvy Bandler,Klešč,Koporová,Vydra (7/2014) (5 000.00 EUR)
Správne poplatky k činnostiam z príkaznej zmluvy - Ing. Koporová (420.00 EUR)
Vyúčtovanie správnych poplatkov za ÚR - Ing. Koporová (4/2014) (289.00 EUR)
Faktúra PROJEX - Michal Ledgan - Zmeny a doplnky UPN (12/2013) (675.00 EUR)
Faktúra Urban Planning - Územný plán zóny (1/2014) (500.00 EUR)
Faktúra EXO Technologies - webhosting (12/2013) (25.99 EUR)
Faktúra PROJEX - Michal Ledgan - Zmeny a doplnky UPN (9/2013) (2 625.00 EUR)
FA CMI Ing. arhc. Miroslav Èech - štúdia pre územný plán (8/2013) (996.00 EUR)
FA EkonKredit - Účtovníctvo a daòové priznanie (3/2013) (240.00 EUR)
FA Kočišová Jarmila - Projekt pre zivotne prostredie EIA (10/2012) (1 100.00 EUR)
Vyúčtovanie príkaznej zmluvy Ing. Bandler (9 600.00 EUR)
FA PROAQUA Ing. Bočkoráš - posúdenie tlakovej kanalizácie (7/2012) (420.00 EUR)
FA LOS AGRO - prípravok na postrek ciest (204.96 EUR)
FA Geopol Prešov, s.r.o. - posudok o vsakovacích pomeroch (5/2012) (1 200.00 EUR)
FA Matúš Maťašovský - odvoz zeminy (6/2012) (369.00 EUR)
FA ENVIRONCENTRUM - úprava poľnej cesty (6/2012) (648.00 EUR)
FA L.L.LUK - zemné práce VOLVO BL 71 (6/2012) (201.60 EUR)
FA EXOTECHNOLOGIES - webhosting (1/2012) (26.9 EUR)
FA GEOTREND - zameranie a spracovanie výškopisu cesty (4/2012) (400.00 EUR)

Výpisy z bankového účtu:

20190929 - Bankový výpis za 08/2019
20190929 - Bankový výpis za 07/2019
20180908 - Bankový výpis za 06/2019
20190929 - Bankový výpis za 05/2019
20190929 - Bankový výpis za 04/2019
20190929 - Bankový výpis za 03/2019
20190929 - Bankový výpis za 02/2019
20190929 - Bankový výpis za 01/2019

20190408 - Bankový výpis za 12/2018
20190408 - Bankový výpis za 11/2018
20190408 - Bankový výpis za 10/2018
20190408 - Bankový výpis za 09/2018
20190408 - Bankový výpis za 08/2018
20190408 - Bankový výpis za 07/2018
20190408 - Bankový výpis za 06/2018
20190408 - Bankový výpis za 05/2018
20190408 - Bankový výpis za 04/2018


20180408 - Bankový výpis od 01.03.2018 do 31.03.2018
20180408 - Bankový výpis od 01.02.2018 do 28.02.2018
20180210 - Bankový výpis od 01.01.2018 do 31.01.2018

20180202 - Potvrdenie o zostatku financí k 31.12.2017 na terminovanom účte IBV

Bankový výpis od 01.10.2017 do 31.10.2017

Bankový výpis od 01.09.2017 do 30.09.2017
Bankový výpis od 01.08.2017 do 31.08.2017
Bankový výpis od 01.07.2017 do 31.07.2017

Bankový výpis od 01.06.2017 do 30.06.2017
Bankový výpis od 01.05.2017 do 31.05.2017
20170510 - výpis účtu 04/2017

Bankový výpis od 01.03.2017 do 31.03.2017
Bankový výpis od 01.02.2017 do 28.02.2017

20170219 - Bankové výpisy 11/2016-01/2017 (Tatra Banka)

Bankové výpisy 06/2016-08/2016 (Tatra Banka)
Bankové výpisy 06/2016-08/2016 (Tatra Banka)
Bankové výpisy 05/2016 (Tatra Banka)
Bankové výpisy 12/2015-04/2016 (Tatra Banka)


Bankové výpisy 11/2015 (Tatra Banka)
Bankové výpisy 10/2015 (Tatra Banka)
Bankové výpisy 01.07.2015-30.09.2015 (Tatra Banka)


Bankové výpisy od 01.04.2015 do 30.06.2015 (Tatra Banka)
Bankové výpisy do 31.03.2015 (Tatra Banka)
Bankové výpisy 01.09.2013 - 30.09.2014 (Tatra Banka)
Bankové výpis 01.08.2013 - 30.08.2014 (Tatra Banka)
Bankové výpisy 01.06.2013 - 31.07.2013 (Tatra Banka)
Bankové výpisy 01.05.2013 - 30.06.2013 (Poštová Banka - zrušený účet)
Bankové výpisy 04.02.2013 - 31.05.2013 (Tatra Banka - nový účet)
Bankové výpisy 01.01.2013 - 31.05.2013 (Poštová Banka)
Bankové výpisy 01.09.2012 - 31.12.2012
Bankové výpisy 01.05.2012 - 31.08.2012
Bankové výpisy 01.02.2012 - 30.04.2012