Prehľad poskytnutých informácií pre zverejnenie:

01.05.2015 - prvý súhrn informácií pre vlastníkov a budúcich staviteľov o možnosti využitia centrálneho zdroja elektriny a tepla

Email č.1 - prvotné informácie pre RV IBV Záhumie o možnostiach spolupráce (pdf) - Viac...
Email č.2 - vysvetlenie pre staviteľov, prečo by mali uvažovať nad ponukou spoločnosti Climex(pdf) - Viac...
Email č.2 - porovnanie počiatočných a prevádzkových nákladov na teplo a elektrinu v RD podľa jednotlivých druhy vstupov (pdf) - Viac...
Email č.3 - Zhrnutie ďalších možností riešenia dodávok elektriny a plynu pre IBV Záhumnie Krásna podľa p. Petra Klika (pdf) - Viac...